Internationaal netwerken voor BCCMA

In maart waren we aanwezig op de jaarlijkse algemene vergadering van de European Caravan Federation, de vereniging die de Europese kampeerindustrie overkoepelt. Als Association Manager van de BCCMA (Belgian Camping-Caravan and Motorhome Association) is dit voor ons het uitgelezen moment om internationale spelers te ontmoeten en ideeën uit te wisselen.