FISA & Consultancy

Het is ondertussen reeds 18 maanden geleden dat onze CEO, Frédéric François, in opdracht van FISA een nieuwe visie aanbracht en een frisse wind liet waaien door de organisatie van zijn salons. Als consultant voor de organisator van Batibouw, Cocoon en het Vakantiesalon, bestond zijn eerste taak uit het analyseren van de manier waarop deze beurzen beheerd worden, snel gevolgd door een bestuurs- en managementopdracht.
Onder zijn leiding werden nieuwe strategieën op tafel gelegd. Deze leidden tot een wijziging in het beheer van de verschillende beurzen en een nieuwe aanpak op vlak van personeelsbeleid. De Batibouw 2020-editie, die eind februari plaatsvindt, zal een keerpunt worden voor de toekomst van de beurs.